Published on February 2024

UNESCO Priporočilo o etiki umetne inteligence

POVZETEK

UNESCO Priporočilo o etiki umetne inteligence je mednarodno dogovorjen pravni dokument, ki zagotavlja, da vsaka organizacija, podjetje ali posameznik, ki razvija ali uvaja umetno inteligenco, to počne na etičen način in v skladu s človekovimi pravicami. Etika na področju umetne inteligence pomeni zagotoviti, da naša interakcija s sistemi umetne inteligence ni škodljiva, temveč prispeva k miru, človekovemu dostojanstvu, trajnostnemu razvoju in varnosti.

Pričujočo brošuro je izdelal in izdal Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO – IRCAI z razumevanjem, da je etika na podrocju umetne inteligence predmet ozaveščanja širše javnosti in ne samo raziskovalcev UI.

CONTACT

International Research Centre
on Artificial Intelligence (IRCAI)
under the auspices of UNESCO 

Jožef Stefan Institute
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana

info@ircai.org
ircai.org

FOLLOW US

The designations employed and the presentation of material throughout this website do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Design by Ana Fabjan